Rond 800 was het gebied wat nu aangeduid wordt als de Beemster een veengebied. De naam Beemster is afgeleid van het riviertje de Bamestra wat door dit veengebied stroomde. Dit riviertje werd door overstromingen en ontginning van het veen steeds groter en groeide tussen 1150 en 1250 uit tot een binnenzee die een open verbinding had met de Zuiderzee. Ten noorden van Amsterdam waren op deze manier enkele grote meren ontstaan die regelmatig zorgden voor wateroverlast. Daarnaast was er steeds meer behoefte aan landbouwgrond om voedsel te produceren voor de groeiende stadsbevolking. Een aantal rijke kooplieden uit de stad zocht in die tijd een nieuwe investering. Nieuwe technieken, zoals de ontwikkeling van een draaiende kap op windmolens maakte de droogmaking van grote meren mogelijk. De kooplieden bedachten daarom een plan om de Bamestra droog te maken.

In 1607 werd het verzoek tot droogmaking ingediend door een combinatie van Amsterdamse kooplieden en Haagse bestuurders inclusief de gebroeders Cromhout. Eén van de broers was burgemeester van Amsterdam en de andere broer was bestuurder in Den Haag. In datzelfde jaar werd aan hen door de Staten van Holland en West-Friesland het octrooi verleend voor de bedijking en droogmaking van de Bamestra. De bemaling en droogmaking vond plaats onder leiding van molenbouwer en waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater uit De Rijp. Hij bouwde 43 molens in series van 3-4. Landmeter Pieter Cornelisz Cort maakte een nauwkeurige kaart van het gebied. Hij overleed in 1608 en werd opgevolgd door Lucas Jansz.Sinck. Hij ontwierp de eerste serie dijken voor de toekomstige Beemster droogmakerij. In 1608 werd begonnen met de aanleg van de dijk tussen Purmerend en Neck en het afwateringskanaal naar de Zuiderzee. Meer informatie over de drooglegging kunt u lezen op poldersporen.nlDoor een breuk in de Zuiderzeedijken in 1610 liep het meer weer onder water en kon men opnieuw beginnen met de drooglegging. De ringdijk werd flink opgehoogd en men ging verder met bemalen. Op 19 mei 1612 was de definitieve droogmaling en daarmee was het ontstaan van de Beemster polder een feit. Om dit te vieren brachten op 4 juli 1612 prins Maurits en prins Frederik Hendrik een bezoek aan de Beemster.

Meer info:  beemsterinfo.nl