Provincies die extra eisen stellen aan veehouders die willen uitbreiden, komen misschien juridisch in de problemen. Dit voorspellen advocaten na een recente uitspraak van de Raad van State, waarin besloten werd dat de gemeente Reusel-De Mierden onterechte eisen aan een kalverhouder stelde.

neus

De bewuste kalverhouder in de Brabantse gemeente wilde uitbreiden, en zijn nieuwe stallen moesten volgens de gemeente voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Niet gegrond dus, volgens de Raad van State, die de eisen omtrent ammoniakemissie, brandveiligheid, fijnstof, diergezondheid en dierenwelzijn te gedetailleerd achtte. De voorwaarden zijn daarmee in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Verschillende programma’s met te veeleisende criteria

De provincies Noord-Brabant, Gelderland en Groningen hanteren met het Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BVZ) een vergelijkbaar puntensysteem waarin de criteria voor dierenwelzijn en –gezondheid en brandveiligheid van veehouders behandeld wordt. Maar deze regels zijn te veeleisend, zo stelt de Nederlandse Vakbond Varkenshouders. De vakbond sleept de provincie Brabant daarom voor de rechter. Advocaat Joost de Rooij verwacht dat er meer rechtszaken komen, ook vanuit de boeren zelf, en de systemen MDV en BVZ zouden ook in onze provincie voor veel problemen kunnen leiden. Met name voor de vele schapenhouders die de Beemster kent.

Boeren stappen naar de rechtbank

Hoewel de provincies niet van plan zijn te schipperen, ligt er wel degelijk perspectief in een rechtszaak tegen opgelegde regels. Veel boeren zien hun kans schoon, en geven via juridische wegen gehoor aan het gevoel dat zij ten onrechte opdraaien voor ‘de kosten van bovenwettelijke eisen’. Een procedure als deze wordt opgezet in samenwerking met een goede gespecialiseerde advocaat, die kan helpen aan te tonen dat de regels ontoereikend, te veeleisend en bovenwettelijk zijn.

Volgens Jacomijn Pluimers, campagneleider van Milieudefensie, moet de nationale overheid zorgen voor een gezonde veehouderij, en de verantwoordelijkheid niet doorschuiven naar provincies. Op deze manier zou de onvrede, die van dichtbij tot zoveel problemen leidt, opgelost worden, en kan de regelgeving eerlijk en rechtsgeldig worden voor alle partijen.

grass