Vandaag de dag is de Beemster een polder die ongeveer 3,5 meter beneden de zeespiegel ligt. De oppervlakte van de Beemster is 7.208 hectare (72.08 km2) inclusief binnenwater. In de polder Beemster ligt de agrarische gemeente Beemster met een inwoneraantal van bijna 9.000 mensen. De gemeente Beemster bestaat uit het dorp Middenbeemster met de woonkernen Noordbeemster, Zuidoostbeemster en Westbeemster, plus een aantal buurtschappen. Deze dorpen en buurtschappen zijn in de loop van de 18e eeuw ontstaan. De dorpskern van Middenbeemster is inmiddels aangemerkt als beschermd dorpsgezicht.

UNESCO Werelderfgoed

In 1999 werd de Beemster op de werelderfgoedlijst van de UNESCO geplaatst. Hiermee werd de Beemster officieel werelderfgoed. De strakke geometrische indeling van de polder volgens klassieke principes in combinatie met de drooglegging vormden een unieke combinatie die voor het eerst in de Beemster werd toegepast en later navolging kreeg in andere delen van Nederland en Europa. Dit was een van de belangrijkste redenen om de Beemster toe te voegen aan de werelderfgoedlijst. In de Beemster ligt nog een stukje werelderfgoed, namelijk het fort bij Spijkerboor. Dit fort is samen met 4 andere forten onderdeel van de Stelling van Amsterdam, een verdedigingslinie rond het centrum van de stad. Fort Spijkerboor is het grootste fort van de Stelling en uniek omdat het zware draaikoepelgeschut nog aanwezig is en het fort nog gedeeltelijk de oorspronkelijke inrichting heeft.

Buitenplaatsen

In de 17e en 18e eeuw stond de Beemster bekend om de mooie buitenplaatsen en landhuizen waarvan Vredenburgh de bekendste was. In 1640 waren er 52 landhuizen verspreid over de Beemster. Ze waren eigendom van rijke kooplieden die de huizen gebruikten om permanent of tijdelijk te bewonen. Men wilde op deze landgoederen graag zelfvoorzienend zijn. Op de meeste landgoederen in de Beemster lagen dan ook (stolp-)boerderijen waar de pachtboeren woonden. De meeste landhuizen uit die tijd zijn inmiddels weer afgebroken. Er zijn er nog 2 over, namelijk Belvliet en Jupiter, nu omgedoopt in Rustenhoven.